Epistolografia
 Data
 Adresat
   Miejsce napisania listu
     
30 marca 1887 Ojciec  Petersburg
14 czerwca 1987  Ojciec  Morze Śródziemne
19 stycznia 1888  Zofia (Piłsudska)  Rykowo
25 lutego 1888  Adam i Kazimierz (Piłsudscy)  Rykowo
15 marca 1988 Ojciec  Rykowo
16 marca - 10 maja1988 Ojciec Rykowo
18 lutego 1889  Ojciec  Rykowo