Bibliografia opracowań dorobku B. Piłsudskiego


 1. Alfred F. Majewicz, On B. Pilsudski's Unpublished Ainu Materials. Bulletin of the Institute for study of North Eurasian Cultures 11, 83-94, 1977.

 2. Alfred F. Majewicz, The Importance of the Polish Contribution to the Study of the Ainu and Their Language. Lingua Posnaniensis 22, 93-122, 1979.

 3. Alfred F. Majewicz, Ajnu - lud, jego język i tradycja ustna. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM, 1984.

 4. Alfred F. Majewicz, The ICRAP Project Concerning B. Pilsudski's Work on Peoples and Languages of Sakhalin and Lower Amur. Lingua Posnaniensis 28, 109-115, 1985.

 5. Alfred F. Majewicz, Researcher and Friend of Sakhalin Natives - the Scholarly Profile of Bronisław Piłsudski. Hemispheres 5, 215-228, 1988.

 6. 澤田 和彦 (Kazuhiko Sawada) ピウスツキと男三郎事件 (Piusutsuki to Osaburo Jiken, Piłsudski i wypadek Osaburo)  ( Mado, Okno), no. 57, pp. 6-11, 1986,

 7. 澤田 和彦 (Kazuhiko Sawada) ピウスツキと日本 (Piusutsuki to Nihon, Piłsudski i Japonia) Kokuritsu Minzokugaku Hakubutsukan Kenkyu Hokoku: Bessatsu (Specialne Wydanie Biuletynu  Narodowego Muzeum Etnologicznego), no. 5, pp. 67-79, 1987,

 8. Agnieszka OgonowskaTreść wałków fonograficznych Bronisława Piłsudskiego według odczytu specjalisów japońskich International Institute of Ethnolinguistic and Oriental Studies, Monograph Series 3, Stęszew, 1993, ISSN  1230-3283

 9. 澤田 和彦 (Kazuhiko Sawada) ブロニスワフ・ピウスツキの生涯と日本 (Życie Bronisława Pilsudskiego and Japonia w epoce Meiji). Polonica, No. 4, pp. 20-37., 1994,

 10. Кадзухико Савада, Бронислав Пилсудский В Японии (Bronisław Piłsudski w Japonii). Japanese Slavic and East European Studies Vol.15, 107-110 (1994).

 11. Antoni Kuczyński, Bronisław Piłsudski. Z wędrówek po kraju Niwchów. [W:] Antoni Kuczyński, Polskie opisanie świata. T. 1.  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,Wrocław, 1994, s. 174 - 190.>

 12. 澤田 和彦 (Kazuhiko Sawada) 橘糸重のB・ピウスツキ宛書簡二通[翻刻・解説] (Dwa listy Tachibana Itoe, adresowane do B. Piłsudskiego [odbitka i komentarz]), Journal of the Koeber Society, No. 3, The Koeber Society, pp. 22-27, 1995,

 13. 澤田 和彦 (Kazuhiko Sawada)ブ ロニスワフ・ピウスツキの観た日本−東京音楽学校の女流音楽家との交際を中心に− (Buronisuwafu Piusutsuki no mita Nihon: Tokyo ongaku gakko no joryu ongakuka tono kosai o chushin ni) Japan through Bronislaw Pilsudski's Eyes: His Acquaintance with Female Musicians of the Tokyo Music School, Suravu Kenkyu (Slavic Studies), no. 43, pp. 205-227, 1996,

 14. Antoni Kuczyński, Nowy portret Bronisława Piłsudskiego  Zesłaniec Nr. 3, 99-102 (1998)

 15. Antoni Kuczyński,  Katorżnik i zesłaniec na tronie nauki, Zesłaniec Nr. 3, 103-108 (1998)

 16. Antoni Kuczyński,  Związki Bronisława Piłsudskiego z Komitetem Narodowym w Paryżu. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki R.44, nr. 3-4 s. 117-128 (1999).

 17. Stefan Szlachtycz,  PIUSUTSUKI  Gazeta Wyborcza MAGAZYN czwartek 9 września 1999 s. 24-26.

 18. Literatura Ludowa  Lipiec-Październik Wrocław 1999, ISSN 0024-4708
  • Antoni Kuczyński, Dlaczego Jemu?
  • Wojciech Jajdelski, Gatunki ajnuskiej twórczości ustnej. Systematyka Bronisława Piłsudskiego
  • Tohru Asai, Kilka uwag o książce Bronisława Piłsudskiego  Materials for the Study of the Ainu Language and Folklore.
  • Franciszek M. Rosiński, Komentarz do artykułu Bronisława Piłsudskiego  pt. Szamanizm u tubylców na Sachalinie
  • Władysław Łatyszew, Tatiana P. Roon, Zaginiony zeszyt Bronisława Piłsudskiego  « Pieśni mi poświęcone »
  • Franciszek M. Rosiński, W kręgu wierzeń i obrzędów ajnoskich
  • Antoni Kuczyński, Historia jednego wiersza
  • Antoni Kuczyński, " Kochany Ojcze! Raz jeszcze pozwolono mi napisać do Ciebie... ". Listy Bronisława Piłsudskiego
  • Koichi Inoue, Listy Bronisława Piłsudskiego do Franza Boasa
  • Antoni Kuczyński, " Kochany  Wujaszku". Listy Bronisława Piłsudskiego do Stanisława Witkiewicza
  • Antoni Kuczyński, Statut Sekcji Ludoznawczej Towarzystwa Tatrzańskiego założonej przez Bronisława Piłsudskiego
  • Jerzy M. Roszkowski, Relacja Eugeniusza Sterculi o pobycie Bronisława Piłsudskiego  na Orawie
  • Hanna Błaszczyk - Żurowska, Działalność kolekcjonerska Bronisława Piłsudskiego w Zakopanem
  • Koichi Inoue, Lew Szternberg i Bronisław Piłsudski. Spotkania naukowe i osobiste.
  • Zbigniew J. Wójcik, Materiały do biografii Bronisława Piłsudskiego
  • Antoni Kuczyński, Kolekcja fotograficzna Bronisława Piłsudskiego

 19. Mirosław Banasiak, Japoński wnuk  Piłsudskiego.  Gazeta Wyborcza MAGAZYN Nr 2 (358) czwartek 13 stycznia 2000

 20. Maciej Jędrysik, Bronisław Piłsudski (1866-1918). Znaczek pocztowy o nominale 2 zł.  Poczta Polska, 2002, Katalog Znaczków Polskich http://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n0-n35

 21. Adam Grzegorz Dąbrowski Przyczynki do biografii Bronisława Piłsudskiego w spuściźnie Bolesława Szcześniaka, [w:] Teki Archiwalne. Seria Nowa, t. 4 (26), Warszawa 2000, s. 99 – 107.

 22. 井 上 紘一(Koichi INOUE, Red.) (odsyłacz do strony Wydawcy)
  • Pilsudskiana de Sapporo no. 1. "Dear Father!" : A Collection of B. Piłsudski's Letters, et alii. Sapporo, 1999
  • Pilsudskiana de Sapporo no. 2. B. Piłsudski in the Russian Far East: From the State Historical Archive of Vladivostok. Sapporo, 2002.
  • Quest for an Entire Picture of B. Pilsudski's Far Eastern Indigenous Studies, Slavic Research Center, Hokkaido University, March 2003 Sapporo
   • アルフレッド F. マイェヴィッチ (Alfred F. Majewicz), W.シェロシェフスキとB.ピウスツキ が見た1903年の白老 (Sjiraoi as Seen by W.Sieroszewski and B. Piłsudski in 1903 — Commemorating KURODA-SENSEI  ) [po japońsku]
   • 井上 紘一 (Koichi Inoue), B.ピウスツキと北海道―1903年の アイヌ調査を追跡する (B.Piłsudski and Hokkaido — Tracing the Ainu Expedition of 1903 ) [po japońsku]
   • 百瀬 響 (Hibiki Momose), 日本のアイヌ政策からみる「樺太アイヌ 統治法案」近代化政策の評価をめぐって (B.Piłsudski's `Draft' viewed from the Japanese Ainu Policy — A Critical Evaluation of the Modernization Policies ) [po japońsku]
   • Koichi Inoue, B. Piłsudski's Proposals of Autonomy and Education for the Sakhalin Ainu
   • А.Б. Спеваковский, О статье Б.О.Пилсудского « На медвежьем  празднике айнов о. Сахалина »
   • ラリサ V. オゾリニャ (Larisa V. Ozolinya), ピウスツキの民族誌「サハリン島のオ ロッコを訪ねる1904年の旅より」を読む―言語学的情報源としての検証― (On B.Piłsudski's Ethnographic Descriptions in His Report
     "From the 1904 Trip to the Orok in Sakhalin," Examined as a Linguistic Information Source
    ) [po japońsku]

   • Kazuhiko Sawada, Bronisław Piłsudski and Futabatei Shimei
   • Кадзухико Савада Японские знакомые Бронислава Пилсудского
   • 澤田 和彦 (Kazuhiko Sawada), ブロニスワフ・ピウスツキ日本暦 The Japanese Calendarium — Bronisław Piłsudski in Japan  [po japońsku]
   • Koichi Inoue, "Dear Father"  B. Piłsudski's Letters from the Petro-Pavlovsky Fortress

 23. Meller Andrzej (tekst), Biernacki Maciek (zdjęcia), Piekielna wyspa Piłsudskiego, National Geographic Polska 12 (51), Grudzień 2003,  (Odsyłacz do skrótu na stonie National Geographic Polska)

 24. Antoni Kuczyński, Aby pamięć trwała. KU UCZCZENIU ZASŁUG BRONISŁAWA PIŁSUDSKIEGO (1866-1918)  Przegląd Wschodni, T.IX, Z.1(33), S. 195-205 (2004)

 25. Михаил Михайлович Прокофьев, АЙНЫ САХАЛИНА 100 ЛЕТ НАЗАД ГЛАЗАМИ Б.О. ПИЛСУДСКОГО   «Рубеж», No. 5 (867), с.316-320 (2004).

 26. Stanisław Sierpowski, Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, Zeszyt 27, str. 29 - 52 (2005).

 27. В.М. Латышев, Сахалинская жизнь Бронислава Пилсудского, Сахалинское книжное издательство, Южно-Сахалинск, (2008). ISBN 978- 5-88453-238-5

 28. Witold Kowalski, The Price of Conscience. A Commentary on Bronisław Piłsudski's. My Curriculum Vitae Pilsudskiana de Sapporo no. 3. (Koichi Inoue i Kazuhiko Sawada, Red.) Sapporo (2009)