DZIEŁA ZEBRANE BRONISŁAWA PIŁSUDSKIEGO
W 1998 roku nakładem wydawnictwa Mouton de Gruyter (http://www.degruyter.de/mouton/index.html) ukazały się pierwsze trzy tomy wielotomowej edycji dzieł zebranych Bronisława Piłsudskiego pod redakcją Alfreda F. Majewicza. W przygotowaniu są następne tomy edycji.

Dzieła ukazują się pod pozycją 15 w serii wydawniczej:

Trends in Linguistics. Documentation
redagowanej przez Wernera Wintera i Richarda A. Rhodes

Pilsudski, Bronislaw
The Collected Works of Bronislaw Pilsudski
Ed. by Majewicz, Alfred F.
23 x 15,5cm. 132 plates. Mouton de Gruyter.